Kunst en politiek


Levenskunst

Het regeerakkoord van VVD en PvdA wijdt exact 147 woorden aan kunst en cultuur.

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving.Nederland heeft een naam hoog te houden in kunst en cultuur. Nederlandse ontwerpers, modemakers, dj’s en architecten veroveren de wereld.Beeldende kunst, dans, opera en musicals trekken een groot publiek. Instellingen en kunstenaars ontpoppen zich als cultureel ondernemer en boren nieuw publiek en nieuwe middelen aan.Het overheidsbeleid richt zich vooral op een sterke basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze topkunst.

Ik zou er zelf nog graag zes woorden aan toe willen voegen.

Genieten van kunst is een levenskunst!

#kunst #politiek

© Wilma Veen - V1 Beheer bv.  The Netherlands - Op alle afbeeldingen geldt copyright. Het is niet toegestaan deze zonder explicite toestemming te gebruiken.

Algemene voorwaarden (terms and conditions) - Annulering en retour (cancallation and refund)