top of page

Burgermeester van Aartsen & Wilma

35 vrouwen, 35 culturele, religieuze achtergronden, 35 unieke schilderijen waarin de olijf de verbeelding is van verdraagzaamheid, vrede en geluk.

ONE

Vriendschap, loyaliteit en verdraagzaamheid tot een kleurrijke wereld wordt gevisualiseerd. Het wortelgestel is zichtbaar aanwezig, daarmee laten we zien dat prachtige woorden als verbondenheid in de kleurrijkheid van het bestaan, uitsluitend gedragen kan worden als de boom zijn voeding vindt, water put en stevigheid biedt vanuit dieper gelegen waarden.

Dat wat dieper gelegen gevoed wordt, geeft groei, bloei en nieuwe mogelijkheden. Dat wat het hart draagt, schenkt vrucht. Zo is ook het wortelgestel. Werken met diverse vrouwen, vanuit diverse culturele achtergronden, vindt zijn weg naar verbinding als kleur en creativiteit zijn uitwerking mag hebben. Dit is uitsluitend mogelijk als mensen over grenzen durven stappen. Hun eigen vertrouwde overtuiging en wereld durven te verlaten om zich samen te mengen in de kleurrijkheid van mogelijkheden. Dat is wat de kunstenaressen samen hebben gedaan. Deze boom is de start van een ontdekkingstocht. Deze olijfboom is een tastbare

weerspiegeling van mogelijkheden om samen te leven en elkaars eigenheid met kleur en verve bestaansrecht te geven. De verschillen van opvatting, geloof en visie verwijderd ons van elkaar, maar deze expositie laat zien, dat als het hart van elk mens de gelegenheid krijgt om te spreken, dan dansen de kwasten over het witte doek en wordt een nieuwe wereld van liefde, verbondenheid en erkenning gecreëerd. Elk mens is waardevol. Elk mens is kleurrijk. Elk mens draagt de vrucht van vrede en leven in zich. Dat in elkaar erkennen

en oproepen, is in dit schilderij door zijn dynamisch lijnenspel neergezet.

Samen leven is mogelijk als we ons hart durven volgen. Samen groeien en vrucht dragen zoals de olijfboom veelvuldig doet, is een realiteit die mogelijk is. Dit schilderij is een weerspiegeling van liefde, licht, hoop als vrucht van verbondenheid.

Wanneer is een kunstwerk af? Wanneer is een wereld volmaakt? Deelnemen aan het proces brengt ons opnieuw een stap verder in de verwerkelijking van een levensechte droom.

Op 24 november vond, in aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur, de landelijke opening van deze bijzondere tentoonstelling plaats door burgemeester van Aartsen van Den Haag.

Een bijeenkomst met inspirerende bijdragen van sprekers die allen het thema SAMEN-LEVEN belichtten, waarin ook de kunstenaressen aan het woord kwamen die aan dit kunstproject hebben deelgenomen.

Ondanks alle obstakels die er zijn, is vriendschap, loyaliteit en verdraagzaamheid tussen mensen van heel verschillende culturele en religieuze achtergrond voor hen dagelijkse realiteit geworden.

35 unieke schilderijen met hetzelfde onderwerp, de olijfboom, dragen deze

boodschap over. De gemeente Den Haag heeft WIZO het platform geboden om de tentoonstelling te laten zien in de openbare ruimte van het Atrium zodat zo veel mogelijk mensen bereikt worden met de boodschap van SAMEN-LEVEN.

De tentoonstelling is de komende weken, tot 11 december 2015, te zien in het Atrium Den Haag en reist daarna door naar Rotterdam en Elburg. Op verzoek is voor groepen een rondleiding mogelijk.

Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg Wilma
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page